Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KHUYẾN HỌC

  Cac_kiu_bang_trong_gay_xuong.flv Ki_niem_40_nam.swf Hinh_tap_thea.jpg Hinh_truong_CT.jpg Copy_of_pho_cuongCT.jpg IMG_0263.jpg IMG_20141016_091420.jpg IMG_20141016_091634.jpg Ai_yeu_bac_ho_chi_minh_hon_thieu_nien_nhi_dong1.flv Ai_yeu_bac_ho_chi_minh_hon_thieu_nien_nhi_dong.flv 100APPLE_IMG_0606.jpg 100APPLE_IMG_0607.jpg DSC01369.jpg IMG_0302.jpg Tai_xuong4.jpg IMG_02822.jpg IMG_02802.jpg IMG_03441.jpg IMG_02991.jpg IMG_02943.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Photo
  Họ và tên cao tiến đạt
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Khanh
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 55 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Hữu Lý
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Châu
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 99 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Tiến Sĩ
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/siphokhanh
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phổ Khánh 1
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 247 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Thị Ánh Tuyết
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/tuyetphokhanh
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phổ Khánh 2
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 743 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Cường
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Phổ Cường 1
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 1042 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Thcs Phổ Vinh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Vinh
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Bảo Ngọc
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/ruakon88
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Văn
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 229 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hà Thanh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Ninh
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 1561 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Đạt
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/Nguyenthidat2
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Ninh
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 2876 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Thị Kim Xoàn
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Phổ Quang
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 102 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Hoàng Linh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Phổ Ninh
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 985 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ An
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 234 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Kim Phụng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Phổ Cường
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Điểm số 99 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Minh Hường
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/mhuong456
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Ninh
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 255 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Thanh Bạch
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/bachphoquang
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Quang
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 1639 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Minh Hường
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Ninh
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Bình
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Châu
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 15775 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Sinh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Châu
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 1221 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thuỳ Sinh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Châu
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Vật lý, Tin học
  Điểm số 84 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Trung
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phổ Châu
  Quận/huyện Huyện Đức Phổ
  Tỉnh/thành Quảng Ngãi
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 8313 (xem chi tiết)